สาระความรู้

เทคนิคย่อขนาดไฟล์เอกสาร MS Office (เวอร์ชัน 2003 ขึ้นไป) ให้เล็กสุดๆ
เทคนิคย่อขนาดไฟล์เอกสาร MS Office (เวอร์ชัน 2003 ขึ้นไป) ให้เล็กสุดๆ
10/01/2555 13:12
1,760
IceLAB ทฤษฎีทางฟิสิกส์ ไอซ์แล็บ
IceLAB ทฤษฎีทางฟิสิกส์ ไอซ์แล็บ ไอซ์แล็บ" ไอเย็นบำบัดเพื่อสุขภาพ เป็นการบำบัดโดยการกระตุ้นร่างกายด้วยความเย็นจัดเพื่อให้ร่างกายเกิด...
10/01/2555 10:50
1,765
E - SUPPLY CHAIN
10/01/2555 10:37
1,780
ทำงานอย่างมีความสุขในสำนักงานสีเขียว
รู้สึกไหมว่าปีสองปีมานี้ได้ยินชื่อสรรพสิ่งสีเขียว...บ้านสีเขียว อาคารสีเขียว สำนักงานสีเขียว เมืองสีเขียวจนคุ้นหู ให้บางครั้งหลงคิดไปว่าทั่วโลกและบ้านเราเมืองเราคงมีสรรพสิ่งสีเขียวเหล่านี้เต็มบ้านเต็มเมืองหมดแล้ว
10/01/2555 09:01
1,768
จัดการบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย
การเชื่อมต่ออีเมลจาก Windows Live Hotmail ของคุณกับ Outlook Outlook Hotmail Connector ทำให้คุณสามารถดูข้อความอีเมล Windows Live Hotmail ของคุณใน Outlook ร่วมกับบัญชีผู้ใช้อีเมลอื่นๆ ของคุณได้ การเชื่อมต่อและการจัดระเบียบข้อความอีเมลของคุณใน Outlook 2007 ทำให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถที่หลากหลายของ Outlook 2007 เช่น การค้นหาทันที และความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลของคุณได้แม้ว่าคุณจะออฟไลน์อยู่ก็ตาม
07/01/2555 08:39
1,767
การอนุรักษ์พลังงาน "ประหยัดพลังงานในที่ทำงาน"
"ที่ทำงาน" มีการใช้พลังงานหลายรูปแบบมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจการ ซึ่งเจ้าของกิจการหรือแม้แต่พนักงานทุกระดับสามารถประหยัดพลังงานได้ โดยมีแนวทางการประหยัดพลังงาน ดังนี้
27/12/2554 16:04
1,764
การให้ความร้อนโดยการเหนี่ยวนำ
การให้ความร้อนโดยการเหนี่ยวนำ INDUCTION HEATING หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี การให้ความร้อนโดยการเหนี่ยวนำเป็นวิธีการหนึ่งในการถ่ายทอดพลังงานหลักการทำงานจะคล้ายกับ หม้อแลงไฟฟ้า เป็นการให้กระแสไฟฟ้าสลับไหลผ่านขดลวดและก่อให้เกิดสนามแม่เหล็ก เมื่อใส่ชิ้นเหล็กเข้าไปในสนามแม่เหล็กนี้ จะทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้น และทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลในโลหะนั้น โดยทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนี้จะมีทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน
27/12/2554 15:44
1,773
การหลอมโลหะโดยเตาเชื้อเพลิง
การหลอมโลหะโดยเตาเชื้อเพลิง FUEL - FIRED METAL MELTING หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี การหลอมโลหะโดยเตาเชื้อเพลิงเป็นการให้ความร้อนกับผลิตภัณฑ์ เพื่อทำให้เกิดการหลอมละลายโดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้
27/12/2554 15:20
1,760
ใช้มือถือแบบ รักษ์โลก ง่ายๆ
จากปัญหาโลกร้อนที่เริ่มส่งผลกระทบต่อประชากรทั่วโลก หลายหน่วยงานจึงได้หันมาตื่นตัวรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนใส่ใจสภาพแวดล้อมมากขึ้น พูดถึง Trend ลดโลกร้อนแล้วคงได้ยินกันทุกวันตามหน้าหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ โดยการนำเสนอวิธีลดโลกร้อนปัจจุบันเน้นเป็นเรื่องง่ายๆ ที่เราทุกคนสามารถกระทำได้ อาทิ การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การประหยัดพลังงานการใช้แต่เรื่องลดโลกร้อนในการประหยัดแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ และไม่มีใครพูดถึงทาง Thaienergy news จึงขอเอามานำเสนออย่างไม่รีรอ
26/12/2554 09:30
1,761
คำศัพท์พลังงานน่ารู้
ฝนกรด เกิดขึ้นเมื่อสารพิษ เช่น ซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนออกไซด์ (ถูกปล่อยออกมาเมื่อมีการเผาไหม้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์) ผสมกับไอน้ำในอากาศ
26/12/2554 08:53
1,762
มอก.2320-2552รถยนต์
มอก.2320-2552รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง เฉพาะด้านความปลอดภัย:สารมลพิษจากเครืองยนต์ ระดับที่1
22/12/2554 17:50
1,775
เกรดของอลูมิเนียม
มาทำความรู้จักกับเกรดของอลูมิเนียมแบบต่างๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมบ้านเรา กัน นะครับ...
22/12/2554 11:07
1,802
ความรู้เบี้องต้นเกี่ยวกับอลูมิเนียม
อลูมิเนียม คือ อะไร และมีคุณสมบัติอย่างไร และเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอย่างไรบ้าง มาทำความรู้จักกัน ครับ
14/12/2554 10:30
1,776