High Voltage Electrical Parts

High-power electrical components of aluminum and zinc.

14,342
บาท
 • หมวดหมู่สินค้า :
  1. โลหะและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากโลหะ
 • หมวดหมู่สินค้าย่อย :
  1. ชิ้นส่วนประกอบงานไฟฟ้าแรงสูง
 • ยี่ห้อ :
  Product Samples
 • รุ่นสินค้า :
 • ประเภทสินค้า :
  1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า/บริการ

วิดีโอ

ถาม-ตอบ