Automotive Parts

Automotive parts motocycle , car

15,030
บาท
 • หมวดหมู่สินค้า :
  1. โลหะและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากโลหะ
 • หมวดหมู่สินค้าย่อย :
  1. ชิ้นส่วนยานยนต์
 • ยี่ห้อ :
  Product Samples
 • รุ่นสินค้า :
 • ประเภทสินค้า :
  1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า/บริการ

งานรับจ้างผลิต ชิ้นส่วนระบบเครื่องยนต์ งานฉีดอลูมิเนียม ขึ้นรูปความดันสูง

งานรับจ้างผลิต ชิ้นส่วนระบบเครื่องยนต์ งานฉีดอลูมิเนียม ขึ้นรูปความดันสูง

งานรับจ้างผลิต ชิ้นส่วนระบบเครื่องยนต์ งานฉีดอลูมิเนียม ขึ้นรูปความดันสูง

งานรับจ้างผลิต ชิ้นส่วนระบบเครื่องยนต์ งานฉีดอลูมิเนียม ขึ้นรูปความดันสูง

งานรับจ้างผลิต ชิ้นส่วนระบบเครื่องยนต์ งานฉีดอลูมิเนียม ขึ้นรูปความดันสูง

วิดีโอ

ถาม-ตอบ