นอร์เวย์แจ้งเปลี่ยนแปลงการจำกัดการใช้สารอันตรายเหลือ4ชนิด

27/02/2555 09:05
1,087

ด้วยกรมการค้าต่างประเทศได้แจ้งความคืบหน้าเรื่องการเปลี่ยนแปลงการจำกัดการใช้สารอันตรายจากเดิม 18 ชนิด เหลือ 4 ชนิดในสินค้าอุปโภคของประเทศนอร์เวย์ โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ ในการนี้สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจึงขอนำส่งมายังท่านเพื่อรับทราบ และใช้ประโยชน์ต่อไป