ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Social Network Marketing Workshop Training”

25/02/2555 08:20
920

สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Social Network Marketing Workshop Training ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2555 เวลา 08.30 น. 17.00 น. ห้องประชุม GS1 Room 2 – 3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  พบกับการสร้างและจัดการ Facebook Page  กลยุทธ์การตลาดด้วย Facebook การเพิ่มจำนวนแฟนและเคล็ดลับการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ