กลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์ภายใต้งบประมาณจำกัด - วันที่ 15 มี ค 55

24/02/2555 08:39
1,033

ปัจจุบันการสร้างแบรนด์เป็นสิ่งที่จำเป็นมาก ไม่เฉพาะแต่สินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Product) เท่านั้น แต่รวมไปถึงสินค้าอุตสาหกรรม หรือสินค้าทางการเกษตร (Commodity Product) ต่างๆ เนื่องจากการแข่งขันทางการตลาดที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในเวทีระดับชาติและระดับโลก

หลายองค์กรได้หันมาให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์อย่างจริงจังและเป็นระบบ มากกว่าที่จะเลือกใช้เพียงกลยุทธ์และอาวุธทางการตลาดแบบเดิมๆ อย่างไรก็ตาม กระบวนการสร้างแบรนด์นั้นมีอยู่ด้วยกันหลายขั้นตอน และยังสามารถยืดหยุ่นได้ตามสภาพการแข่งขัน รวมทั้งสถานการณ์ทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสำหรับผู้ที่เพิ่งจะคิด เพิ่งจะเริ่ม หรือแม้กระทั่งผู้ที่ได้พยายามสร้างแบรนด์มาสักระยะหนึ่งแล้ว ก็อาจจะยังมีปัญหา เนื่องจากยังไม่มีความเข้าใจในกระบวนการสร้างแบรนด์อย่างถ่องแท้ โดยเฉพาะความเข้าใจที่ว่าการจะสร้างแบรนด์ให้เกิดขึ้นได้ จำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมหาศาล มิฉะนั้นแล้ว “แบรนด์” ก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้ หลักสูตรนี้จะพูดถึงกลยุทธ์การสร้างและสื่อสารแบรนด์อย่างครบวงจร โดยเน้นถึงกระบวนการสร้างแบรนด์ได้อย่างถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น และนำไปปรับใช้ในการสร้างแบรนด์ให้กับสินค้าหรือบริการของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาจไม่จำเป็นต้องมีงบประมาณจำนวนมหาศาลเสมอไป รวมทั้งกรณีศึกษาและเทคนิคที่น่าสนใจในการสร้างแบรนด์ ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณที่มากเกินไปนัก แต่สามารถทำให้แบรนด์สามารถคงอยู่และเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้บริหาร หัวหน้าสายงานการตลาด การสื่อสารการตลาด นักการตลาด นักสื่อสารการตลาด นักสร้างแบรนด์ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว เจ้าของธุรกิจ SMEs บุคคลทั่วไปที่สนใจในเรื่องของการสร้างและสื่อสารแบรนด์ ขอรับใบรับรองการอบรม คลิกที่นี่ แผนที่สถานที่จัดอบรม คลิกที่นี่ ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรมที่ผ่านมา คลิกที่นี่ ประสบการณ์ของผู้ประกอบการส่วนหนึ่งที่เข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ คลิกที่นี่ ติดต่อสอบถาม / สมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ คุณพรพจน์ โทร. 02-345-1180 คุณไกรสร โทร. 02-345-1117 คุณวาสนา โทร 02-345-1120, 086-329-1977 E-mail : phornphotc@off.fti.or.th, phornphot.fti@gmail.com,kraisons@off.fti.or.th, kraison.fti@gmail.com, wassanak@off.fti.or.th, wassana.fti@gmail.com,bmatchingfti@gmail.com