ภาอุตสาหกรรมฯ จับมือ 2 องค์กรพันธมิตร จัดสัมมนา “ก้าวต่อไปของ SME ไทย 2555”

27/01/2555 13:04
1,068

สภาอุตสาหกรรมฯ จับมือ 2 องค์กรพันธมิตร จัดสัมมนา ก้าวต่อไปของ SME ไทย 2555” ดึงผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐ และเอกชน ร่วมเตรียมความพร้อมให้แก่ SME ไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จับมือ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาหัวข้อ ก้าวต่อไปของ SME ไทย 2555” ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 12.30 – 17.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมโฟร์ซีซันส์ ถ.ราชดำริ โดยได้รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) มากล่าวปาฐกถาในหัวข้อ ก้าวต่อไปของ SME เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทยทั้งนี้ ภายในงานยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงจากทั้งภาครัฐ และเอกชน มาร่วมเสวนาใน 2 หัวข้อ คือ โอกาส ความท้าทาย และการส่งเสริม SME ไทยและหัวข้อ การปรับตัวของ SME ไทยเพื่อเตรียมรับโอกาสและความท้าทายนอกจากนี้ ในช่วงเสวนาผู้ร่วมงานยังจะได้รับทราบถึงมุมมองและนโยบายของภาครัฐในการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทิศทางการสนับสนุนและส่งเสริมทักษะและการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ การสนับสนุนจากสถาบันการเงิน ความท้าทายทางธุรกิจจาก AEC รวมถึงกรณีศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การปรับตัวเพื่อรับมือการแข่งขันทางธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางการเตรียมความพร้อมให้แก่ธุรกิจ SME ของไทยอีกด้วย ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2345-1059