กิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย ครั้งที่ 197-199

26/01/2555 09:27
1,533

กิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย ครั้งที่ 197-199
ณ นิคมอุตสาหกรรมลำพูน 

ระหว่างวันที่ 22-24  กุมภาพันธ์  2555 


*********************************************

          หน่วย BUILD ใคร่ขอเชิญชวนผู้ผลิตชิ้นส่วนที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม เพื่อพบปะเจรจาธุรกิจกับบริษัทผู้ซื้อในภาคเหนือ ณ นิคมอุตสาหกรรมลำพูน โดยมีกำหนดการระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2555  กิจกรรมหลักประกอบด้วย

 

            1.  กิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย ครั้งที่ 197-199  (ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์  2555)   บริษัทผู้ซื้อประกอบด้วย

 

ครั้งที่ 197 : บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิคส์ จำกัด (มหาชน) 

 

Business : IC. Assembly & Test, Custom Products Assembly, Microelectronics assemblies,

                ChipOn Board, PCBA, Chip on  Flex, Hybrid Modules, Smart Card, Coil Winding,

                and Microdisplays

 

Main Product : Automotive Sensors, Computer Interface Components, Millimeter Wave

                      Modules Industrial Meters, Medical Devices

 

               2.  กิจกรรมตลาดกลางซื้อขายชิ้นส่วน ครั้งที่ 94 (ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์  2555)

 

Buyer List :

    - Schaffner EMC

     - Tanin Elna

** ขณะนี้รายชื่อบริษัทผู้ซื้ออยู่ในระหว่างการติดต่อประสานงาน  ซึ่งหน่วย BUILD จะทำการ update รายชื่อผู้ซื้อให้ทราบต่อไป **

 

3.     การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ประกอบการจากภาคเหนือ และส่วนกลาง รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ร่วมกัน

      (ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์  2555)

 

            

บริษัทใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

กรุณาส่งใบตอบรับ ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์  2555

กลับมายัง คุณกัญญารัตน์  จิตรโสม Email : kanyarat.j@boi.go.th

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02 553 8111 ต่อ 6108

 

ส่งแบบตอบกลับตามลิงค์นี้ >>> 197-199 VMC Reply form.doc

 

กรุณาสำรองที่นั่งเข้าร่วมกิจกรรม, โรงแรมที่พัก และตั๋วเครื่องบิน
** บริษัทใดที่ต้องการให้หน่วย BUILD จองตั๋วเครื่องบินให้ กรุณาแจ้งรายชื่อมายัง คุณกัญญารัตน์
ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 **

 


ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

 

1.  ค่าที่พัก (โรงแรมฟูราม่า) และค่าอาหาร

 

ราคาพักเดี่ยว / คน

ราคาพักคู่ / คน

   ค่าที่พัก และอาหารทุกมื้อ

4,700

3,400

** ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว Vat 7%  และไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน **

 

2.  ค่าตั๋วเครื่องบิน สายการบินไทย ชั้นประหยัด  (เที่ยวบิน กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ) ดังนี้

     2.1  ราคาโปรโมชั่น  4,470 บาท ราคานี้ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ เที่ยวบิน วันเดินทาง เส้นทาง และไม่สามารถขอคืนเงิน

            เมื่อออกบัตรโดยสารแล้ว

     2.2  ราคา 5,370 บาท เงื่อนไขเหมือนราคาโปรโมชั่น แต่สามารถเปลี่ยนเที่ยวบิน วันเดินทางได้ โดยเพิ่มเงิน 700 บาท

     2.3  ราคา 6,100 บาท เปลี่ยน เที่ยวบิน วันเดินทางได้ ไม่เสียเงินเพิ่ม

 

 

ตารางบิน :

 

       TG  104    22 ก.พ   กรุงเทพ เชียงใหม่  09.20 10.40

       TG  117    24ก.พ   เชียงใหม่ กรุงเทพ   19.25 20.35