สภาอุตสาหกรรมฯ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาการจัดงานเปิดตัวกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอางจากเดิม คือ เวลา 16.30 – 19.00 น. เป็น เวลา 17.00 – 19.00 น.

24/01/2555 13:24
1,124

สภาอุตสาหกรรมฯ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาการจัดงานเปิดตัวกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอางจากเดิม คือ เวลา 16.30 – 19.00 น. เป็น เวลา 17.00 – 19.00 น. ส่วนวัน และสถานที่จัดงานยังคงเป็นไปตามหมายเดิม คือ วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2555 (พรุ่งนี้) ณ ห้อง Boardroom 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สื่อมวลชนผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2345-1013 หรือ 0-2345-1017