ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา: “Outsource Call Center”

27/06/2555 08:35
2,964

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา
(ไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิกหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ และสมาชิก BM VIP CARD)
“Outsource Call Center”

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2555 เวลา 12.30 - 16.00 น.
ณ ห้อง ส.อ.ท.1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชั้น 4 โซน C ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ