พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

09/02/2555 11:29:21
1,375

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

10 อย่าง ... อย่าทำ ถ้าไม่มีหน้าที่หรือไม่ได้อนุญาต


อย่า ... เข้าระบบที่คนอื่นตั้ง password ไว้
อย่า ... เอามาตการป้องกันการแก้ไข password ที่คนอื่นตั้งไว้ไปเผยแพร่
อย่า ... เข้าไปดูหรือเข้าไปเอาข้อมูลของผู้อื่นที่มีมาตรการรักษาความปลอดภัย
อย่า ... ใช้ sniffer ดัก E-mail คนอื่น
อย่า ... ลองวิชาด้วยการรบกวนระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลผู้อื่น
อย่า ... สร้างเมลล์เท็จเพื่อให้ผู้อื่นแตกตื่นตกใจ
อย่า ... ร้อนวิชาด้วยการรบกวนระบบโครงสร้างสำคัญของประเทศ เช่น
  โครงสร้างทางการเงิน, พลังงาน (ติดคุกหัวโตนะ... จะบอกให้)
  * ถ้าเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตมีโทษจำคุก 20 ปี เชียวนะ*
อย่า ... เผยแพร่เน็ตที่เป็นภาพลามกหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ
อย่า ... ตัดต่อภาพเพื่อให้ผู้อื่นอับอาย
อย่า ... เผยแพร่โปรแกรมสำหรับใช้กระทำ ความผิด


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


http://www.nectec.or.th
http://mict.go.th
http://www.dsi.go.th
http://www.royalthaipolice.go.th