แนะนำห้องสมุด “ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ”

19/01/2555 13:32:52
1,374

แนะนำห้องสมุด “ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ” Posted on 15 June 2010 by TME-admin โลกของวัสดุที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา ในแต่ละวันผู้ผลิตวัสดุจากทั่วทุกมุมโลกจะมีการสร้างสรรค์วัสดุนวัตกรรม ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้และนักออกแบบ ตลอดจนไปถึงการวิจัยและพัฒนาที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเป็นลำดับสำหรับวัสดุที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือว่าเป็นเทรนด์ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องดังกล่าว ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ Material ConneXion® Bangkok พร้อมแล้วที่จะทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลวัสดุให้กับท่านอย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อความเปลี่ยนแปลงในโลกของวัสดุ ◦ รับข่าวสารอัพเดทของเทรนด์ วัสดุทั่วโลกจากหลายวงการอุตสาหกรรม ◦ได้ข้อมูลวัสดุเพื่อเป็นคำตอบสำหรับการสร้าง สรรค์ผลงานให้ดียิ่งขึ้น ◦พัฒนากลยุทธ์การดำเนินงานที่เหมาะสมที่สุด สำหรับงานของคุณ ◦ให้คำปรึกษา ตลอดจนการทำงานร่วมกัน เพื่อคิดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ในวิถีทางที่ยั่งยืน ◦สร้างและค้นหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานชั้นเลิศต่อไป