การใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ที่ใช้ใน Die Casting

19/01/2555 10:25:31
1,373

การใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ที่ใช้ใน Die Casting This article was written by Rafal Kujszczyk of Beta Die Casting Equipment Inc. บทความนี้ถูกเขียนโดย Kujszczyk Rafal ของ Beta Die Casting อุปกรณ์อิงค์ and was originally published in the January 2005 issue of Die Casting Engineer which is printed by the North American Die Casting Association. และถูกตีพิมพ์ในเดือนมกราคม 2005 ปัญหาของวิศวกรหล่อตายซึ่งเป็นพิมพ์โดยในอเมริกาเหนือ Die Casting สมาคม Read This Article in PDF Format อ่านบทความนี้ในรูปแบบ PDF http://www.beta-online.com/Articles/Taking_Advantage_of_Used_Die_Casting_Equipment.pdf