ระบบประหยัดค่าโทรศัพท์

14/01/2555 13:40:43
1,374

Smart Solution for Domestic Call ( ระบบลดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ในประเทศ)

1.1 ลดค่าโทรแบบต่อเบอร์/ต่อคู่สาย
- ซื้ออุปกรณ์ GSM Gateways
- บริการอุปกรณ์ GSM Gateways ( เครื่องเปล่า)
- บริการอุปกรณ์ GSM Gateways ( พร้อมซิม โทรฟรีตามช่วงเวลา 6AM - 6PM) ** ระบบ GSM 900/1800
1.2 ลดค่าโทรแบบเหมาจ่าย
- เช่น มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนปัจจุบัน เดือนละ 50,000 บาท (ไม่รวมค่าเช่าเลขหมาย)
- หากใช้บริการแบบเหมาจ่ายจะชำระค่าบริการเพียงเดือนละ 35,000 บาท โดยไม่ต้องลงทุนอุปกรณ์ใดๆ เลย (ประหยัดถึง 30 %)

  • Smart Solution for International Call ( ระบบลดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ในประเทศ)


    2. ลดค่าโทรด้วยระบบ TDM ( คุณภาพเสียงดีที่สุดสำหรับองค์ที่ต้องการคุณภาพสูงสุด)
    - ใช้งานง่ายผ่านระบบของ Smart Life Solutions โดยไม่ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งาน และ สามารถประหยัดค่าใช้ได้ถึง 50 % 

         

    Download :ตัวอย่าง Diagram การเชื่อมต่ออุปกรณ์ Click>>