ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

11/01/2555 09:24:49
2,167

ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส คือ ซอฟต์แวร์ใช้งานคุณภาพสูง ที่ผู้เขียนหรือผู้พัฒนาได้เปิดเผยรหัสต้นฉบับ (Source code) แสดงการทำงานของโปรแกรมทุกขั้นตอน ผู้ใช้งานทั่วไป (User) ก็สามารถใช้งานส่วนที่เป็นโปรแกรมใช้งานได้โดยสะดวก แนวคิดการใช้งานซอฟต์แวร์รหัสเปิด (Open Source Software) ปรากฏเป็นรูปเป็นร่าง ที่แท้จริงแล้วในภาคปฏิบัติ เนื่องจากมีผู้สนใจด้านนี้รวมกลุ่มกัน พัฒนาซอฟต์แวร์ภายใต้แนวคิดนี้ ซึ่งเป็นการรวมพลังความคิด ความรู้ความสามารถ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานด้านซอฟต์แวร์ จนกระทั่งวันนี้ผลผลิตแห่งภูมิปัญญา ได้ก่อให้เกิดซอฟต์แวร์ขึ้นจำนวนมากมาย ให้เราได้นำมาใช้ประโยชน์กัน และยังคงเดินหน้าพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง ซอฟต์แวร์รหัสเปิด มีการพัฒนาตั้งแต่โปรแกรมอำนวยความสะดวกขนาดเล็กๆ ไปจนถึงระบบปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพสูง หลายต่อหลายโปรแกรมได้รับการพัฒนาจนมีคุณภาพสูง ทั้งในด้านของประสิทธิภาพ และความเชื่อถือได้ จนได้รับความนิยมอย่างสูง และมีการนำไปประยุกต์ใช้งานอย่างกว้างขวาง